Nhập khẩu vỏ nhựa dạng ống nhỏ có chức năng đựng son môi

Tiêu đề:Nhập khẩu vỏ nhựa dạng ống nhỏ có chức năng đựng son môi
Hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan TP.Hồ Chí Minh, Tôi có nhu cầu nhập vỏ nhựa dạng ống nhỏ dùng để đựng son môi với số lượng 1000 đơn vị. Về thuế suất thuế nhập khẩu, tôi đã có tra cứu trong mục Hỏi đáp của Cục Hải Quan TP.Hồ Chí Minh và được biết cần xác định mã HS của sản phẩm để tính thuế. Vấn đề tôi muốn đặt câu hỏi về thủ tục nhập khẩu, xin hỏi với số lượng 1000 đơn vị thì thủ tục nhập khẩu như thế nào? Mặt hàng này có thuộc diện nhập khẩu có điều kiện, yêu cầu giấy phép nhập khẩu hay không? Có yêu cầu phải xuất trình giấy tờ gì hay không? Rất mong nhận đc sự tư vấn của Cục Hải Quan TP.Hồ Chí Minh để có thể tránh việc thiếu sót trong quá trình nhập khẩu. Xin cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Do doanh nghiệp không nêu rõ mặt hàng của doanh nghiệp nhập khẩu có in sẵn nhãn hiệu và các thông tin khác hay không? Nếu có in sẵn nhãn hiệu và các thông tin khác thì phải xem xét cụ thể thêm nhãn hiệu và thông tin trên vỏ son xem có vi phạm pháp luật về nhãn hiệu và ghi nhãn hàng hóa.
Trường hợp nhập khẩu vỏ nhựa không in sẵn nhãn hiệu và các thông tin khác, theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì mặt hàng Doanh nghiệp hỏi không thuộc danh mục hàng cấm xuất hay hàng xuất khẩu có điều kiện. Thủ tục đăng ký, khai hải quan thực hiện theo Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính.Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *