Nhập khẩu vải mẫu

Tiêu đề:Nhập khẩu vải mẫu
Hỏi:Kính gửi: Tổ tư vấn thủ tục Hải quan Sắp tới khách hàng của chúng tôi có gửi một số mẫu vải về để làm mẫu, nhằm mục đích dùng cho sản xuất vải của công ty. Quy cách của miếng vải mẫu như sau: 20cm x 30cm. Mong các anh chị tư vấn giúp Doanh nghệp xem các loại mẫu vải này khi nhập khẩu có phải kiểm tra Formaldehyt theo thông tư 37/2015/TT-BCT. Trân trọng cảm ơn!
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Căn cứ mục c khoản 1 Điều 11 Thông tư 37/2015/TT-BCT ngày 30/10/2015 của Bộ Công thương quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may tiêu thụ trên thị trường Việt Nam, nếu mặt hàng mẫu vải quý công ty nhập khẩu không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 thông tư nêu trên thì trước khi thông quan phải tiến hành kiểm tra chất lượng nhà nước theo quy định (được áp dụng hình thức kiểm tra hồ sơ).Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *