Nhập khẩu tủ lạnh (dung tích 300l) phi mậu dịch

Tiêu đề:Tủ lạnh (dung tích 300l) nhập phi mậu dịch
Hỏi:Xin gửi lời chúc sức khỏe các anh chị Cục Hải Quan HCM.
Chúng tôi Chi Nhánh Công ty TNHH Tiếp Vận Altus Việt Nam (MST:0100775434001), chúng tôi có 1 câu hỏi muốn gửi đến quý Cục Hải quan (Phòng giám sát) như sau:
Khách hàng của công ty chúng tôi dự kiến sắp nhập 1 lô hàng: TỦ LẠNH, hiệu Samsung dung tích dưới 300 lít,220V (01 CÁI).Nhập loại hình PHI MẬU DỊCH, qua cửa khẩu DHL, có hs code: 8418 2100. Mặt hàng nêu trên theo quy định hiện hành phải định kiểm tra chất lượng theo:
1. 3482/QD-BKHCN, 08/12/2017 (công bố sản phẩm nhóm 2). Tuy nhiên, Căn cứ vào tiết p điểm 7 khoản 3 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định: “ Các loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch) theo quy định pháp luật” thuộc đối tượng được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu, Căn cứ vào Công văn: 2284/TĐC-QLCL, ngày 14/08/2018 (nội dung xác định đối tượng kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, trả lời cho công ty TOTO Viet Nam).
Căn cứ vào câu trả lời online của Cục Hải quan TPHCM cho CN công ty ALTUS vào ngày 18/04/2019.(danh mục hàng nhập phi mậu dịch, thuộc 3482/QD-BKHCN, 08/12/2017, được miễn kiểm tra chất lượng) và doanh nghiệp làm cam kết dùng sử dụng nội bộ, dùng làm hàng mẫu, không tiêu thụ thị trường trong nước, tự chịu trách nhiệm trách những gì khai báo,gửi cho DHL kèm theo bộ chứng từ để truyền trên V5. Như vậy trường hợp nêu trên Khi hàng về làm thủ tục nhập khẩu làm thủ tục Hải Quan, và Doanh nghiệp có nộp cam kết nếu như trên thì Doanh nghiệp có được miễn kiểm tra chất lượng hay không? Mong anh chị trong tổ tư vấn hướng dẫn em trong trường hợp này. Xin trân trọng kính chào ạ!
Trả lời:Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Căn cứ điểm 7 khoản 3 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.
Đề nghị Qúi công ty kiểm tra, đối chiếu với quy định trên để thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *