Nhập khẩu trạm trộn bê tông nhựa nóng đã qua sử dụng.

Tiêu đề:Nhập khẩu trạm trộn bê tông nhựa nóng đã qua sử dụng.
Hỏi:Chúng tôi cần nhập trạm trộn bê tông nhựa nóng đã qua sử dụng của Đức. Để đầu tư cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thông tin về trạm trộn: Xuất xứ: Cộng hòa Liên Bang Đức , sản xuất năm 1992, Công xuất: 120-140 tấn/h, chất lượng: được đánh giá trên 80%. Có nhập được hay không?.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc nhập khẩu trạm trộn bê tông nhựa nóng đã qua sử dụng(Xuất xứ Đức, Sản xuất năm 1992, chất lượng trên 80%). Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
Mặt hàng Trạm trộn bê tông nhựa nóng đã qua sử dụng của Doanh nghiệp không nằm trong Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Tuy nhiên, Doanh nghiệp phải thực hiện quy định tại gạch đầu dòng thứ 2, điểm 3c, công văn số 3016/BKHCN-ĐTG ngày 24/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Chính phủ. Theo đó, khi nhập khẩu “Doanh nghiệp phải có văn bản cam kết máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đảm bảo các yêu cầu về an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường. Trường hợp cần thiết, cơ quan Hải quan có thể tổ chức kiểm tra, yêu cầu giám định khi nghi ngờ có vi phạm.”
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *