Nhập khẩu tổ yến từ Malaysia

Tiêu đề:Nhập khẩu tổ yến từ Malaysia
Hỏi:Chào quý Hải quan Vui lòng cho em hỏi hiện nay đã được nhập khẩu tổ yến ( hS code 0410.00.10) từ Malaysia về Việt Nam chưa? nếu được thì quy định tai văn bản nào và thủ tục như thế nào ạ? Xin cám ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
1/ Mặt hàng tổ yến không thuộc diện hàng cấm nhập khẩu, tuy nhiên những thị trường nào được phép nhập khẩu vào Việt Nam đề nghị quý công ty liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn chi tiết.
2/ Nếu được phép nhập khẩu, Việc khai hải quan và hồ sơ hải quan thực hiện theo Điều 16 và  Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 125/3/2015 của Bộ Tài chính.
3/ Căn cứ khoản 1 Điều 14 Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ quy định Kiểm tra thực phẩm nhập khẩu.
Căn cứ điểm 14 phần II Mục 2 danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch ban hành kèm theo Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN ngày 25 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì mặt hàng: “Yến” thuộc diện phải kiểm dịch khi nhập khẩu.
Do đó mặt hàng tổ yến thuộc diện kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và thuộc diện kiểm dịch động vật.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *