Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi

Tiêu đề:Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi
Hỏi:xin Cục Hải Quan cho biết, chúng tôi muốn nhập khẩu thức ăn chăn nuôi vi sinh. Loại thức ăn chăn nuôi này đã có công ty khác sản xuất, cũng có công ty khác nhập khẩu rồi. Và chúng tôi muốn nhập khẩu loại thức ăn này có cần phải xin giấy phép của Cục chăn nuôi hay không? và nếu chúng tôi không cần xin giấy phép của Cục Chăn nuôi thì chúng tôi cần những loại giấy tờ gì để được nhập khẩu mặt hàng này. chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Hiện nay, việc nhập khẩu thức ăn chăn nuôi được được quy định cụ thể tại Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015, Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 và Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, theo đó:
1/ Đối với thức ăn chăn nuôi đã có trong Danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam, khi nhập khẩu, tổ chức, cá nhân làm thủ tục tại cơ quan hải quan và thực hiện kiểm tra chất lượng theo Chương III Thông tư này. Thủ tục hải quan thực hiện theo Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính. 
2/ Đối với thức ăn chăn nuôi chưa có trong Danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam khi nhập khẩu phải có quyết định công nhận thức ăn chăn nuôi, thức ăn gia súc được phép lưu hành tại Việt Nam của Tổng cục Thủy sản hoặc Cục Chăn nuôi và thực hiện kiểm tra chất lượng theo Chương III Thông 66/2011/BNNPTNT.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết và thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *