Nhập khẩu Thiết bị xây dựng quá 10 năm sử dụng

Tiêu đề:Nhập khẩu Thiết bị xây dựng quá 10 năm sử dụng
Hỏi:Công ty chúng tôi chuẩn bị nhập khẩu 01 cần trục bánh xich hiệu HITACHI KH100D năm sản xuất 1989, trong tình trạng đang hoạt động tốt, để phục vụ công việc thi công giao thông trong nước, Chúng tôi được biết thông tư 23/2015/TT-BKHCN có quy định cấm nhập một số thiết bị có năm sử dụng quá 10 năm. Vậy chúng tôi xin hỏi thiết bị nêu trên của chúng tôi có thuộc diện cấm nhập của thông tu này hay không?
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Tại khoản 2e Điều 1 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ quy định không áp dụng Thông tư này đối với máy móc thiết bị thuộc danh mục sản phẩm hàng có khả năng gây mất an toàn nhóm 2 do các Bộ ngành quản lý , lĩnh vực ban hành theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa. Cần trục thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 được Bộ Giao thông Vận tải công bố theo Thông tư số 63/TT-BGTVT ngày 23/12/2011.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *