Nhập khẩu thiết bị tường lửa

Tiêu đề:V/v Nhập khẩu thiết bị tường lửa
Hỏi:Kính chào anh/chị làm việc tại cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Công ty chúng tôi có 100% vốn đầu tư nước ngoài, sắp đến dự định nhập khẩu thiết bị tường lửa để kinh doanh trong nước & nước ngoài. Doanh nghiệp dự định chọn mã HS là 8517.62.21.00 thì cho hỏi mã HS này có đúng không (nếu không vui lòng cho biết mã HS phù hợp) và các loai thuế doanh nghiệp phải trả khi nhập khẩu? Và mặt hàng này có cần phải xin giấy phép nhập khẩu hay các giấy phép/thủ tục đặc biệt nào khác? Xin chân thành cảm ơn anh/chị. Xin trân trọng kính chào.
Trả lời:Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
1. Hướng dẫn về phân loại hàng hóa:
1.1. Hướng dẫn phân loại, áp mã số hàng hóa:
Căn cứ  Điều 26 Luật Hải quan năm 2014 ngày 30/6/2014 quy định “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”
Do doanh nghiệp cung cấp không đủ thông tin nên cơ quan hải quan chưa có đủ cơ sở để hướng dẫn phân loại, áp mã số chính xác đối với mặt hàng “tường lửa”. Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản sau để phân loại, áp mã số cho mặt hàng nêu trên:   
Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” ;
Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính Ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ( thay thế Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 );
Căn cứ nội dung chú giải của hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa năm 2012 (HS).
Tuy nhiên, nếu Công ty nhập khẩu mặt hàng “tường lửa                  (Firewalls) dùng trong ngành máy tính nhằm bảo vệ các nguồn thông tin nội bộ cũng như hạn chế sự xâm nhập của một số truy cập không mong muốn vào hệ thống của các cá nhân, tổ chức, nhằm bảo vệ mạng máy tính thì đề nghị tham khảo nội dung chú giải HS nhóm 85.17, mã số 8517.62.21- – – Bộ điều khiển và bộ thích ứng (adaptor), kể cả cổng nối, cầu nối và bộ định tuyến.
1.2. Hướng dẫn xác định trước mã số:
Để thuận lợi trong quá trình làm thủ tục hải quan, làm cơ sở để khai báo chính xác mã số hàng hóa, doanh nghiệp có thể thực hiện quy trình xác định trước mã số như sau:
        – Thủ tục và điều kiện xác định trước mã số quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.
        – Hồ sơ xác định trước quy định tại Điều 7 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.
2. Hướng dẫn về chính sách thuế (Các loại thuế phải nộp) :
– Thuế nhập khẩu theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;
– Thuế giá trị gia tăng theo Thông tư  số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 về hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam.
3.  Về chính sách quản lý hàng hóa:
Nếu mặt hàng “tường lửa” do Quý Công ty nhập khẩu là thiết bị thu – phát sóng vô tuyến điện ( thiết bị định tuyến, thiết bị cổng) có mã số HS và mô tả hàng hóa trùng với mã số HS và mô tả hàng hóa thuộc danh mục của Phụ lục I ban hành kèm thông tư 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông thì phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư nêu trên.
Trong trường hợp cần thiết đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp được biết.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *