Nhập khẩu thiết bị công nghệ cao (Phi mậu dịch)

Tiêu đề:Nhập khẩu thiết bị công nghệ cao (Phi mậu dịch)
Hỏi:Kính gởi Cục Hải Quan Tp. HCM! Công ty chúng tôi đang chuẩn bị nhập khẩu Thiết bị thí nghiệm đo chấn động (đo động đất) để sử dụng cho việc thí nghiệm của công ty. Thiết bị sẽ được đem về Việt Nam qua đường Sân bay Tân Sơn Nhất do một kỹ sư của nhà sản xuất đem về. Vậy xin quý cán bộ Hải Quan hướng dẫn thủ tục để công ty chúng tôi thực hiện được việc nhập khẩu này và có thể khai báo VAT cho tài sản của Công ty chúng tôi.? Xin hỏi thiết bị công nghệ cao này có được miễn thuế nhập khẩu không? Xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
         Do Doanh nghiệp không nêu rõ máy đo chấn động là mới hay đã qua sử dụng hay chưa do đó nếu là máy đã qua sử dụng thí Công ty tham khảo Thông tư 23/2015/TT-BKHCN của Bộ khoa học và Công nghệ ngày 13/11/2015 để biết thêm chi tiết.
Đối với thiết bị công nghệ cao này Công ty muốn biết có được miễn thuế hay không thì Công ty tham khảo thuế nhập khẩu tại Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015.
Thủ tục Hải quan đối với việc nhập khẩu thiết bị công nghệ cao thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 25/03/2015.
Việc Công ty dự định nhập khẩu thiết bị này qua đường hàng không tại cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất. Do đó để thuận lợi khi nhập khẩu thiết bị này, Công ty liên hệ trực tiếp với Sân bay cửa khẩu Tân Sơn Nhất để biết thêm chi tiết.
         Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp được biết, nghiên cứu thực hiện.
Trân trọng./.Nơi nhận:
– Hệ thống trả lời trực tuyến;
– Lưu: VT, GSQL.Ninh (2b). 
KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Lê Văn Triến
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *