Nhập khẩu thép gia công xuất khẩu và tiêu thụ nội địa

Tiêu đề:Nhập khẩu thép gia công xuất khẩu và tiêu thụ nội địa
Hỏi:Công ty Futaba Việt Nam hiện đang hoạt động trong khu chế xuất Tân thuận, chuyên sản xuất khuôn và phụ tùng khuôn dập, khuôn ép nhựa, chủ yếu là xuất khẩu và một phần tiêu thụ tại thị trường nội địa Việt Nam.

Nguyên liệu chính là thép nhập từ nước ngoài. Futaba Việt Nam xin được tham vấn quý Cục Hải Quan Thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng Thông tư trên cho các doanh nghiệp trong KCX Tân thuận hay ngọai trừ phạm vi áp dụng thông tư trên cụ thể hơn là đơn vị sản xuất có sử dụng thép nhập khẩu như Futaba Việt Nam. ( phần xuất khẩu chiếm tỉ lệ trên 70%), Thành thật cám ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến liên quan đến đối tượng điều chỉnh của Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 của liên Bộ Công thương và Bộ Khoa học và Công nghệ. Về vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
       Theo quy định tại điểm 1a, công văn số số 4719/BCT-KHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Công thương về việc chuẩn bị triển khai Thông tư liên tịch 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN thì đối với các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất, việc nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư liên tịch 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN mà được quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế (Khoản 5, Điều 21) và Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP.
     Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *