Nhập khẩu tại chỗ và thuế nhập khẩu

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu tại chỗ và thuế nhập khẩu
Hỏi:Công ty chúng tôi có nhu cầu nhập khẩu tại chỗ phế phẩm vỏ hạt điều chưa qua ép dầu của doanh nghiệp chế xuất. Chúng tôi có 03 câu hỏi như dưới:
1) Mã HS code là gì?
2) Thuế nhập khẩu và thuế GTGT là bao nhiêu?
3) Những thủ tục cần thiết nào để được nhập khẩu tại chỗ?
Chúng tôi kính xin Quý Cơ Quan xem trả lời các câu hỏi trên, để chúng tôi sớm tiến hành thủ tục nhập khẩu tại chỗ lô hàng trên.
Trân trọng kính chào.
Trả lời:1. Về mã HS
– Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Cục Kiểm định Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Cục Kiểm định Hải quan xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.
– Do công ty không cung cấp chi tiết, hình ảnh của hàng hóa nhập khẩu nên chúng tôi không thể có câu trả lời chính xác cho câu hỏi nêu trên.
– Căn cứ Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ, công ty có thể tham khảo việc phân loại mã HS vào phân nhóm 23.02- Cám, tấm và phế liệu khác, ở dạng viên hoặc không ở dạng viên, thu được từ quá trình giần, sàng, rây, xay xát hoặc chế biến cách khác từ các loại ngũ cốc hay các loại cây họ đậu, mã số 23024090–Loại khác.
2. Thuế nhập khẩu và thuế GTGT:
Do doanh nghiệp cung cấp thông tin chưa đầy đủ, không cung cấp thông tin thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ theo loại hình nào nên chúng tôi trả lời như sau:
-Trường hợp nhập khẩu tại chỗ theo loại hình kinh doanh, doanh nghiệp căn cứ vào mã HS của hàng hoá thực tế nhập khẩu, công ty tra cứu thuế suất thuế nhập khẩu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ và tra cứu thuế suất thuế GTGT tại Biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hoá nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014.
-Trường hợp nhập khẩu tại chỗ theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu thì thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu theo Điều 11, Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính Phủ và không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 20 Điều 5 Luật Thuế Giá trị gia tăng.
3. Thủ tục nhập khẩu tại chỗ: Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ được quy định tại Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC.
Do đó, đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *