Nhập khẩu sách

Tiêu đề:Nhập khẩu sách
Hỏi:Bên khách em là trường học, muốn nhập khẩu các loại sách để phục vụ cho việc giảng dạy (không bán). Cho em hỏi khi nhập khẩu các loại sách này có phải làm thủ tục kiểm tra chuyên ngành và xin giấy phép nhập khẩu không ạ. Em có được áp dụng theo trường hợp khoản 1.b điều 42 Luật số: 19/2012/QH13 để không cần xin giấy phép nhập khẩu ko ạ. và có cần làm hủ tục gì trước khi nhập khẩu hay không? Xin chân thành cảm ơn
Trả lời:28/4/2017, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục nhập khẩu mặt hàng sách giảng dạy. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Sách nhập khẩu phục vụ giảng dạy (không kinh doanh), đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu Điều 41 Luật suất bản 2012 để thực hiện. Trường hợp DN nêu trong câu hỏi không thuộc các đối tượng nêu tại Điều 42 Luật xuất bản.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *