Nhập khẩu rượu

Tiêu đề:Nhập khẩu rượu
Hỏi:Cho tôi hỏi điều kiện để Công ty chúng tôi nhập khẩu rượu trực tiếp từ nước ngoài.
Trả lời:Hiện nay việc nhập khẩu rượu áp dụng thực hiện theo Điều 20 Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ.
Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh trả lời để DN biết và thực hiện.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *