Nhập khẩu rượu hàng mẫu

Tiêu đề:Nhập khẩu rượu hàng mẫu
Hỏi:Kính gửi cục hải quan TPHCM Bên công ty cần phải nhập hàng mẫu rượu về để công bố chất lượng phục vụ cho việc xin giấy phép phân phối rượu. Nhưng khi được hỏi thì cần phải có giấy phép phân phối rượu mới được nhập hàng, vậy có phương án nào để có thể nhập hàng mẫu về được không?
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc nhập khẩu rượu mẫu để công bố chất lượng phục vụ cho việc xin giấy phép phân phối rượu. Liên quan đến vấn đề Doanh nghiệp hỏi, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
Đối với trường hợp nhập khẩu rượu theo loại hình phi mậu dịch, theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 2214/TCHQ-GSQL ngày 26/4/2013, đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công thương để được xem xét, quyết định cụ thể.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *