Nhập khẩu ruột bút bi có thể xóa được sau khi viết

Tiêu đề:Nhập khẩu ruột bút bi có thể xóa được sau khi viết
Hỏi:Chúng tôi là công ty chuyên sản xuất và kinh doanh mặt hàng văn phòng phẩm tại Việt Nam và nước ngoài. Ngoài kinh doanh sản phẩm mang thương hiệu riêng, chúng tôi còn nhận sản xuất sản phẩm mang thương hiệu riêng của Khách hàng ở nước ngoài. Đối với hình thức này, chúng tôi thường sử dụng sản phẩm có sẵn và gắn thương hiệu của Khách hàng lên hoặc chúng tôi sản xuất theo mẫu của Khách hàng chỉ định. Tất cả sản phẩm này sau khi được sản xuất tại nhà máy của chúng tôi thì sẽ xuất bán toàn bộ cho Khách hàng, không bán ở thị trường trong nước. Gần đây, Khách hàng đề nghị chúng tôi phát triển dự án mới cho họ. Đây là dự án sản xuất bút bi sử dụng ruột bút thông thường nhưng có thể xóa được bằng cách sử dụng cục gôm ở đuôi bút. Khách hàng chỉ định chúng tôi nhập ruột bút bi (ruột này không tự xóa được) và cục gôm từ Nhà cung cấp họ đã chọn. Chúng tôi chỉ tiến hành làm khuôn cho các chi tiết của sản phẩm, ép ra chi tiết của sản phẩm, in ấn, lắp ráp các chi tiết thành sản phẩm hoàn chỉnh, đóng gói và xuất bán cho họ toàn bộ theo số lượng trên đơn hàng mà họ đã đặt. Chúng tôi được biết hiện Bộ Tài chính thuộc Tổng cục hải quan có công văn số 4904/BTC-TCHQ ngày 15/04/2015 yêu cầu các Bộ liên quan về việc yêu cầu xem xét và đề xuất biện pháp quản lý việc nhập khẩu các thiết bị ghi âm, ghi hình siêu nhỏ và bút bi có thể tẩy xóa sau khi viết tuy nhiên đến nay các Bộ vẫn chưa có ý kiến. Trong thời gian chờ đợi, Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị hải quan địa phương không giải quyết thủ tục hải quan nhập khẩu cho các mặt hàng nhạy cảm trên. Vì trường hợp của chúng tôi không phải nhập khẩu thành phẩm bút bi có thể tẩy xóa được sau khi viết để về bán ở Việt Nam mà chỉ nhập khẩu ruột bút (ruột này không thể tự xóa được) và cục gôm để về sản xuất thành sản phẩm hoàn chỉnh và xuất bán ngược lại cho Khách hàng, không bán ở thị trường trong nước nên Chúng tôi có được phép nhập khẩu mặt hàng ruột bút và cục gôm như đã trình bày ở trên không?
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì mặt hàng ruột bút và cục gôm như đã trình bày không thuộc danh mục cấm nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện. Tuy nhiên, doanh nghiệp không nêu rõ việc nhập khẩu theo loại hình kinh doanh thương mại, nhập khẩu nguyên liệu để gia công cho nước ngoài hay nhậu khẩu nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu. Để biết được loại hình nhập khẩu, đề nghị Doanh nghiệp thực hiện theo Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *