Nhập khẩu quần áo thể thao và giầy thể thao từ Thái Lan về VN

Tiêu đề:Hỏi thủ tục nhập khẩu quần áo thể thao và giầy thể thao từ Thái Lan về VN
Hỏi:Kính gửi quý cơ quan. Hiện tại tôi muốn nhập khẩu quần áo, giày giép từ Thái Lan về VN, xin hỏi có cần thủ tục giấy tờ với Cơ quan Hải quan như thế nào? Xin tư vấn giúp. Xin cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Doanh nghiệp nhập khẩu quần áo thể thao, giày thể thao từ Thái Lan:
1/ Chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013.
2/ Mặt hàng quần áo nhập khẩu thực hiện kiểm tra chất lượng theo Thông tư 32/2009/TT-BCT ngày 05/11/2009 của Bộ Công thương.
3/ Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa được bảo hộ nhãn hiệu độc quyền thì phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *