Nhập khẩu phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông
Hỏi:Công ty chúng tôi dự định nhập mặt hàng Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông, xin hỏi thủ tục nhập khẩu mặt hàng này như thế nào? các loại giấy phép nhập khẩu phải có? Xin cám ơn!
Trả lời:       Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến hỏi về thủ tục và hồ sơ hải quan nhập khẩu mặt hàng thiết bị đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
        Mặt hàng Phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới nằm trong Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an ban hành kèm theo Thông tư số 14/TT-BCA ngày 20/3/2012. Do vậy, đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật ( Bộ Công an) để được hướng dẫn cụ thể.
        Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *