Nhập khẩu phương tiện bay không người lái

Tiêu đề:
Thủ tục nhập khẩu phương tiện bay không người lái
Hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan Cty có câu hỏi về thủ tục nhập khẩu phương tiện bay không người lái (HS 8802). Thực tế, mặt hang trên thuộc nhóm ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng. Theo khoản 4 điều 8 và Phụ lục IV nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 về quy định chi tiết luật quản lý ngoại thương,mặt hàng này phải có giấy phép của Bộ Công Thương trên cơ sở ý kiến BQP, BCA. Tuy nhiên cơ quan HQ không yêu cầu giấy của Bộ Công Thương và chỉ cần giấy của BQP theo NĐ 36 là được thông quan. Vây Cty xin hỏi việc trên và mong nhận được hướng dẫn của cơ quan HQ
Trân trọng cảm ơn
Trả lời:Kính gửi: Công ty Long Viet
Ngày 20/8/2019, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục nhập khẩu và kinh doanh máy bay không người lái. Liên quan đến vấn đề này, do DN không nêu rõ tình trạng hàng mới hay đã qua sử dụng nên Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Nghị định 36/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ về việc quản lý tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ thì “Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, thực hiện thiết kế, sản xuất, thử nghiệm, kinh doanh các loại tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ phải có công văn đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chấp thuận trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.”
Căn cứ Khoản 4 Điều 8 Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định: “Việc nhập khẩu hàng hóa có ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục IV Nghị định này nhưng không phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện theo giấy phép của Bộ Công Thương trên cơ sở ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.”
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *