Nhập khẩu phục gia thực phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng

Tiêu đề:Thủ tục, văn bản cần cho nhập khẩu phục gia thực phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng
Hỏi:Chào Cục Hải Quan TPHCM Cty e muốn nhập khẩu mặt hàng có mã HS như sau; 2936.2700 Ascorbic acid、Ascorbate sodium (phụ gia thực phẩm vitamin C dùng trong thực phẩm ,nước giải khát ) 2309.9090 L-ascorbate-2-monophosphate (chất bổ sung dinh dưỡng thức ăn thủy sản) Nước xuất khẩu Đài Loan. Xin nhờ Cơ quan tư vấn giúp thủ tục nhập khẩu mặt hàng này có yêu cầu gì không ? Có cần đăng kí kiểm tra,hợp quy / hay xin giấy phép gì cho hai mặt hàng này không ạ?
Em xin chân thành cám ơn anh/chị.
Trả lời:Hiện nay, việc nhập khẩu thức ăn chăn nuôi được được quy định cụ thể tại NĐ 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý nhà nước về thức ăn chăn nuôi, thủy sản, Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, theo đó:
1/ Điều kiện NK TACN thực hiện theo Điều 9 là phải có hoặc thuê kho bãi bảo quản TACN, thủy sản đáp ứng yêu cầu về điều kiện bảo quản đảm bảo chất lượng hàng hóa, bảo vệ môi trường và theo khuyết cáo của nhà sản xuất. Đối với thức ăn chăn nuôi chưa có trong Danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam khi nhập khẩu phải có quyết định công nhận thức ăn chăn nuôi, thức ăn gia súc được phép lưu hành tại Việt Nam của Tổng cục Thủy sản hoặc Cục Chăn nuôi.
2/ Thực hiện kiểm tra chất lượng theo Điều 20 Nghị định này.
Thủ tục hải quan thực hiện theo Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết và thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *