Nhập khẩu phế phẩm nhựa để tái chế

Tiêu đề:Nhập khẩu phế phẩm nhựa để tái chế
Hỏi:Một công ty Nhựa Việt Nam: Muốn nhập phế phẩm nhựa(polyethylene resin) từ nước ngoài về VN để tái chế. Xin cho biết thủ tục-Phải xin những giấy phép gì, và ở đâu? Nếu được phép nhập-Thì áp mã HS nào?(Hàng hóa là những tấm nylon dùng làm nhà kính để ươm trồng cây ở những xứ quá lạnh,nay bỏ đi làm phế liệu) Xin chân thành cám ơn. Nguyen ngoc Oanh
Trả lời:          Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến liên quan đến việc nhập khẩu phế liệu nhựa. Về vấn đề Doanh nghiệp hỏi, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
       1. Điều kiện đối với thương nhân nhập khẩu phế liệu và điều kiện đối với phế liệu nhập khẩu được quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của liên Bộ Công thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Đồng thời, phế liệu Doanh nghiệp nhập khẩu phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Phụ lục I về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BCT ngày 28/01/2013 của Bộ Công thương quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất. Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản nói trên để thực hiện.
          2. Việc xác định mã HS của một mặt hàng dựa vào tính chất, thành phần cấu tạo của hàng hóa và thực tế hàng hóa nhập khẩu. Do đó, chúng tôi không có đủ cơ sở để đưa ra câu trả lời mà chỉ hướng dẫn để Doanh nghiệp tham khảo cách tra cứu.
Trường hợp mặt hàng nhựa “ polyethylene resin” đề nghị bạn đọc tham khảo Chương 39, căn cứ vào thực tế tính chất, công dụng, cấu tạo hàng hóa nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu.
Nếu còn chưa rõ thì liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể. Bạn đọc có thể tìm hiểu nội dung văn bản này ở mục THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.
          Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *