Nhập khẩu phân bón từ Hàn Quốc

Tiêu đề:Nhập khẩu phân bón từ Hàn Quốc
Hỏi:Công ty chúng tôi là công ty chuyên trồng trọt , sản xuất chế biến hàng nông sản. Nay chúng tôi muốn nhập khẩu phân bón từ Hàn Quốc để sử dụng trong dự án và bán trong khu vực.

Vậy công ty chúng tôi cần có những giấy tờ gì và làm thủ tục như thế nào để nhập khẩu phân bón. Kính mong được giúp đỡ, xin cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến liên quan đến việc nhập khẩu phân bón. Về vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
         1. Về chính sách mặt hàng:
Hiện nay, việc nhập khẩu phân bón thực hiện theo quy định tại Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón;

Công văn số 2114/BCT-HC ngày 19/3/2014 của Bộ Công thương về việc triển khai thực hiện Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ và công văn số 512/TT-QLCL ngày 31/3/2014 của Cục trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thực hiện chứng nhận, công bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác theo quy định của Nghị định 202/2013/NĐ-CP, đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện.
         2. Về thủ tục Hải quan:
Thủ tục Hải quan hiện hành thực hiện theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. Thịt hun khói Kon Tum
         Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *