Nhập khẩu ống kính máy ảnh

Tiêu đề:Nhập khẩu ống kính máy ảnh
Hỏi:Xin chào, Như tiêu đề tôi muốn hỏi nếu như tôi muốn nhập khẩu ống kính máy ảnh (không có mạch điện tử) dùng rồi (mua từ các trang ebay, amazon) cho mục đích phi thương mại thì có bị liệt vào dạng hàng cấm nhập khẩu hay không? Nếu có thì sẽ bị liệt vào mục nào? Xin cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Hàng nhập khẩu là hàng tiêu dùng đã qua sử dụng cấm nhập khẩu được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ; và phụ lục I Thông tư 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP.
Đề nghị Quý khách nghiên cứu các văn bản trên ./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *