Nhập khẩu ô tô về Việt Nam

Tiêu đề:Nhập khẩu ô tô về Việt Nam
Hỏi:Xin chào quý cơ quan, tôi là Việt Kiều sống tại Mỹ, tôi muốn gửi về cho con tôi một chiếc xe ô tô, xin quý cơ quan cho tôi biết chi tiết về bảng áp giá, thuế suất… của hãng Honda, thủ tục như thế nào để được hợp pháp hóa và đăng ký lưu hành sau này. Xin cám ơn quý cơ quan!
Trả lời:Trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu được quy định cụ thể tại Thông tư 205/2010/TT-BTC và Thông tư số 29/2014/TT-BTC. 
Thuế suất thuế nhập khẩu được xác định căn cứ vào Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế  nhập khẩu  ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính. 
Thủ tục hải quan đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013; Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/05/2011 của Bộ công thương; Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC-BCA ngày 14/06/2010 của Bộ công thương – Bộ giao thông vận tải – Bộ tài chính – Bộ công an; Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/03/2006 của Bộ thương mại – Bộ giao thông vận tải – Bộ tài chính – Bộ công an. 
Đề nghị người nhập khẩu nghiên cứu các văn bản nêu trên để thực hiện đúng theo quy định.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *