Nhập khẩu nguyên liệu dùng để nghiên cứu của doanh nghiệp chế xuất

Tiêu đề:Nhập khẩu nguyên liệu dùng để nghiên cứu của doanh nghiệp chế xuất
Hỏi:Kính gửi: Quý Cục Hải Quan TP.Hồ Chí Minh Chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất, có nhập khẩu nguyên liệu là bột chiết xuất từ nho dùng cho mục đích nghiên cứu , có thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp. Xin quý Cục hải quan cho chúng tôi được hỏi: khi chúng tôi nhập khẩu nguyên liệu là bột chiết xuất từ nho dùng để nghiên cứu, không dùng cho mục đích khác, thì chúng tôi có cần phải nộp bang công bố chất lượng sản phẩm cho hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu không? Nếu phải nộp bảng công bố chất lượng sản phẩm cho nguyên liệu nhập khẩu dùng để nghiên cứu thì theo thông tư, quy định nào? Hồ sơ nhập khẩu nguyên liệu dùng để nghiên cứu của doanh nghiệp chế xuất gồm những gì? Theo quy định nào? Chúng tôi mong Quý Cục Hải Quan hướng dẫn cụ thể trong trường hợp trên. Chân thành cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Căn cứ  khoản 2đ Điều 14 Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì Thực phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *