Nhập khẩu nguyên liệu Cốt Rượu

Tiêu đề:Nhập khẩu nguyên liệu Cốt Rượu
Hỏi:Công ty của Chúng tôi có trụ sở chính tại 621 Phạm Văn Chí, Quận 6, TP.HCM và có Nhà máy tại KCN Tân Đông Hiệp B, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Sắp tới đây, Công ty chúng tôi có nhập nguyên liệu Cốt Rượu (cảng đích là cảng Cát Lái) dùng làm để pha chế và sản xuất ra rượu thành phẩm xuất khẩu. Xin hỏi quý Cục Hải Quan thì theo quyết định số 15/2017/QĐ-TTg thì Công ty của chúng tôi phải làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu Cốt Rượu này ở Hải quan TPHCM hay ở Hải Quan Bình Dương; và xuất khẩu rượu thành phẩm có sử dụng nguyên liệu cốt rượu này ở Hải quan TPHCM hay Hải Quan Bình Dương. trân trọng
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
– Căn cứ công văn số 5003/TCHQ-GSQL ngày 27/7/2017 cùa Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Quyết định số 15 như sau;
1. Về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg:
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/02/2015 của Chính phủ, Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, địa điểm làm thủ tục hải quan được quy định cụ thể như sau:
a. Đối với nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để gia công sản xuất hàng xuất khẩu:
Thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 58 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, theo đó, doanh nghiệp được lựa chọn làm thủ tục nhập khẩu tại một Chi cục Hải quan sau:
– Chi cục Hải quan nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất;
– Chi cục Hải quan cửa khẩu hoạc Chi cục Hải quan cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa;
– Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất, xuất khẩu thuộc Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập.
b. Đối với nguyên liệu, vật tư, thiết bị, máy móc, linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để sản xuất tiêu thụ trong nước;
Thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg, theo đó doanh nghiệp được lựa chọn làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập hoặc tại Chi cục Hải quan nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất;
Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể/.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *