Nhập khẩu mùn cưa

Tiêu đề:nhập khẩu mùn cưa
Hỏi:Công ty tôi muốn nhập khẩu mùn cưa thì cần những thủ tục nào? bao gồm các loại phí và thuế nào? Tôi xin chân thành cám ơn.
Trả lời:Hiện nay, việc nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất  phải căn cứ vào Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài được ban hành kèm theo Quyết định 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Do mặt hàng mùn cưa không nằm trong danh mục được phép nhập khẩu này nên đề nghị doanh nghiệp liên hệ tới Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn chi tiết.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *