Nhập khẩu Máy tiêm Vaccine cho Gà con 1 ngày tuổi

Tiêu đề:Thủ tục nhập Máy tiêm Vaccine cho Gà con 1 ngày tuổi
Hỏi:Chúng tôi đang có nhu cầu nhập Máy tiêm Vaccin cho Gà con 1 ngày tuổi để phục vụ bà con chăn nuôi, Xin quý cục Hướng dẫn cụ thể, cty xin cảm ơn
Trả lời:Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Hiện nay, việc nhập khẩu trang thiết bị y tế được thực hiện theo Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP.
Tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 169/2018/NĐ-CP giải thích rõ “1. Trang thiết bị y tế là các loại thiết bị, dụng cụ vật liệu, vật tư cấp phép, thuốc thử và chất hiệu chuẩn in vitro, phần mềm (solfware) đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau đây: a) Được sử dụng riêng lẻ hay phối hợp với nhau theo chỉ định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế để phục vụ cho con người nhằm một hoặc nhiều mục đích sau đây:”.
Đối với trang thiết bị y tế dùng cho thú y, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã có công văn số 1806/HQHCM-GSQL ngày 24/6/2019 gửi Cục Giám sát quản lý báo cáo vướng mắc về việc nhập khẩu trang thiết bị y tế dùng cho thú y.
Hiện Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chưa nhận được công văn hướng dẫn.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Qúi Công ty được biết./.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *