Nhập khẩu Máy phát điện

Tiêu đề:Nhập khẩu Máy phát điện
Hỏi:Sắp tới, công ty em nhập khẩu 01 tổ máy phát điện động cơ Diesel, công suất 800KVA. Nhờ ban tư vấn cho biết mặt hàng này có phải dán nhãn năng lượng của Bộ Công Thương không, nếu có, thủ tục như thế nào? Xin cảm ơn ban tư vấn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Căn cứ Điều 2, Điều 3 Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 của Chính phủ thì: Đối với các nhóm thiết bị công nghiệp gồm: Máy biến áp phân phối, động cơ điện; Thiết bị văn phòng và thương mại từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 thực hiện dán nhãn năng lượng theo hình thức bắt buộc;  từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu. Khi doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục và tiêu chuẩn áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu phải thực hiện theo quy định hiện hành.
Như vậy, mặt hàng tổ máy phát điện không thuộc danh mục hàng hóa phải dán dán nhãn năng lượng theo quy định nêu trên.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *