Nhập khẩu máy móc đã qua sử dung

Tiêu đề:Nhập khẩu máy móc đã qua sử dung
Hỏi:Công ty chúng tôi đã k ý hợp đồng với công ty nước ngoài ngày 10/7/2014 đến tháng 8 /2014 hàng được ship từ Mỹ về cảng HCM.Do hàng hoá là máy ép nhựa có thiết bị di kèm ,(đã qua sử dụng ) Vì máy chính là hàng quá khổ ,cồng kềnh nên vận chuyển bằng 1 tàu khác dự kiến 20/9 về (1kiện ) và thiết bị dự kiến 6/9 về .(4cont) Theo thông tư 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 có hiệu lực từ ngày 1.9.14. vậy khi hàng hoá chúng tôi về trong tháng 9 thì áp dụng từ ngày mở TKHQ hay từ ngày ký bill . để tránh phát sinh phí lưu cont khi các thiết bị về chúng tôi xin đăng ký mở TKHQ nhận hàng trước được không ? khi máy chính về chúng tôi sẽ nhận sau. Ngoài các chứng từ Hải quan thông thường (Invoice,Packing list,bill ,hop dồng ) có cần những tài liệu gì không ? bao gồm giấy tờ gì ?
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng khi thực hiện Thông tư 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
1. Thông tư 20/2014/TT-BKHCN ngày 10/7/2014 của Bộ khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2014. Tuy nhiên,  tại khoản 2 Điều 15 của Thông tư 20/2014/TT-BKHCN ngày 10/7/2014 có quy định: “Trường hợp các hợp đồng mua bán đã được ký kết và hàng hóa đã được đưa lên phương tiện vận chuyển trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không thuộc sự điều chỉnh của Thông tư này.”.
2. Việc làm thủ tục hải quan nhập khẩu theo từng chuyến: Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu quy định tại Điều 97, Thông tư  128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn, giải quyết cụ thể.
3. Hồ sơ Hải quan: Thực hiện theo quy định tại Điều 12, Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 nêu trên và Điều 8, Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *