Nhập khẩu máy lạnh có công suất 120.000 BTU để sử dụng

Tiêu đề:Nhập khẩu máy lạnh có công suất 120.000 BTU để sử dụng có phải dán nhãn năng lượng.
Hỏi:Kính gửi quý cơ quan Hải Quan Cty chuẩn bị có nhập 2 cái máy lạnh chống nổ, gắn cho thiết bị trên giàn khoan. Công suất làm lạnh là 10 tons = 120.000 BTU. Theo công văn hướng dẫn của tổng cục năng lượng thì 1 số sản phẩm máy lạnh sau không phải dán nhãn năng lượng: 1.4 Một số sản phẩm máy điều hòa không khí chưa phải thực hiện dán nhãn và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu nếu chưa có TCVN quy định hoặc có một trong số các điều kiện sau: – Máy điều hòa không khí có công suất lạnh trên 48.000 Btu/h; – Máy điều hòa không khí thương mại; – Máy điều hòa không khí có nối ống gió; – Máy điều hòa không khí có 01 dàn nóng và từ 02 dàn lạnh trở lên. – Máy điều hòa sử dụng dòng 3 pha 380V-50Hz. Xin cho hỏi trong trường hợp nhập khẩu máy lạnh như của cty chúng tôi có phải dán nhãn năng lượng không? Kính mong được sự tư vấn từ quý cơ quan Hải Quan Trân trọng cảm ơn
Trả lời: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Hiện nay, việc kiểm soát hiệu suất năng lượng đối với máy điều hòa không khí sẽ phải kiểm tra theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 7830: 2012.
Theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7830: 2012 áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy điều hòa không khí không ống gió sử dụng máy nén-động cơ kiểu kín và giàn ngưng tụ làm mát bằng không khí (sau đây gọi tắt là thiết bị) có năng suất lạnh danh định đến 14000 W (48 000 BTU/h).
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Ông Huỳnh Nguyễn Công Sanh biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *