Nhập khẩu máy là đã qua sử dụng

Tiêu đề:Nhập khẩu máy là đã qua sử dụng
Hỏi:Chào Quý Cơ Quan, Xin cho biết máy là cán đã qua sử dụng, mã số HS 84513090 có được phép nhập khẩu hay không? Cám ơn Phan Thanh Sơn Công ty TNHH Tân Gia Phan
Trả lời:Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
Do nội dung câu hỏi của Công ty không nêu rõ nhập khẩu máy là cán đã qua sử dụng thuộc lĩnh vực ngành nghề nào? xuất xứ ở đâu. Nên không xác định được dây chuyền máy móc cũ có thuộc danh mục tạm ngừng nhập khẩu theo thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 06/9/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ hay không. Do đó, đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu thông báo số 2527/TB-BKHCN để đối chiếu với hàng hóa mà doanh nghiệp định nhập khẩu để biết và thực hiện. Được biết Bộ Khoa học và Công nghệ sắp ban hành Thông tư quy định về việc nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng, đề nghị doanh nghiệp lưu ý theo dõi.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết và thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *