Nhập khẩu máy đo pH đã qua sử dụng dùng trong phòng thí nghiệm

Tiêu đề:Nhập khẩu máy đo pH đã qua sử dụng dùng trong phòng thí nghiệm
Hỏi:Công ty chúng tôi dự định nhập khẩu 3 máy đo pH đã qua sử dụng, đã sử dụng 4 năm. Máy này dùng đo pH trong nước dùng cho phòng thí nghiệm đo lường. Không dùng trong y tế, công nghệ thông tin. Tôi đã kiểm tra các thông tư và quyết định hiện hành thì không thấy máy này không bị cấm nhập hay nhập khẩu có điều kiện.
Xin hỏi chúng tôi có cần xin giấy phép nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng? Có cần phải kiểm làm thủ tục giám định khi thực hiện thủ tục khai báo Hải quan khi nhập khẩu hay không?
Xin cảm ơn
Trương Thoại Long
Trả lời:Ngày 21/10/2019, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục nhập khẩu máy đo pH đã qua sử dụng. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Căn cứ Phụ lục I danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu Ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ thì mặt hàng thiết bị y tế đã qua sử dụng thuộc diện cấm nhập khẩu.
Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị định 169/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2018:
“1. Trang thiết bị y tế là các loại thiết bị, dụng cụ, vật liệu, vật tư cấy ghép, thuốc thử và chất hiệu chuẩn in vitro, phần mềm (software) đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau đây:
a) Được sử dụng riêng lẻ hay phối hợp với nhau theo chỉ định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế để phục vụ cho con người nhằm một hoặc nhiều mục đích sau đây:
– Chẩn đoán, ngăn ngừa, theo dõi, điều trị và làm giảm nhẹ bệnh tật hoặc bù đắp tổn thương, chấn thương;
– Kiểm tra, thay thế, điều chỉnh hoặc hỗ trợ giải phẫu và quá trình sinh lý;
– Hỗ trợ hoặc duy trì sự sống;
– Kiểm soát sự thụ thai;
– Khử khuẩn trang thiết bị y tế, bao gồm cả hóa chất sử dụng trong quy trình xét nghiệm;
– Cung cấp thông tin cho việc chẩn đoán, theo dõi, điều trị thông qua biện pháp kiểm tra các mẫu vật có nguồn gốc từ cơ thể con người.
b) Không sử dụng cơ chế dược lý, miễn dịch hoặc chuyển hóa trong hoặc trên cơ thể người hoặc nếu có sử dụng các cơ chế này thì chỉ mang tính chất hỗ trợ để đạt mục đích quy định tại điểm a khoản này.”
Đề nghị doanh nghiệp căn cứ về định nghĩa trang thiết bị y tế đối chiếu với hồ sơ và hàng hóa thực tế nhập khẩu để thực hiện theo đúng quy định.
Nếu không phải là mặt hàng trang thiết bị y tế, hàng tiêu dùng đã qua sử dụng ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15  tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thì doanh nghiệp được nhập khẩu bình thường.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *