Nhập khẩu máy bay không người lái phục vụ cho nông nghiệp

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu máy bay không người lái phục vụ cho nông nghiệp
Hỏi:Chào anh/chị, Tôi muốn hỏi thăm thủ tục để nhập khẩu và kinh doanh máy bay không người lái phục vụ cho nông nghiệp ( phun thuốc trừ sâu, phân bón lá, ….), theo mã HS 8802.20 Khi NK cần những điều kiện giấy phép nào ? Thuế suất hiện nay thế nào ? Cảm ơn anh/chị
Trả lời:Kính gửi: Công ty TNHH Bách Thịnh
Ngày 10/7/2019, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục nhập khẩu và kinh doanh máy bay không người lái. Liên quan đến vấn đề này, do DN không nêu rõ tình trạng hàng mới hay đã qua sử dụng nên Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Nghị định 36/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ về việc quản lý tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ thì “Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, thực hiện thiết kế, sản xuất, thử nghiệm, kinh doanh các loại tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ phải có công văn đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chấp thuận trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.”
Hồ sơ và điều kiện nhập khẩu đề nghị doanh nghiệp căn cứ Nghị định 36/2008/NĐ-CP và Nghị định 79/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ để thực hiện.
Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính Phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan có và các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để áp dụng thuế suất phù hợp.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *