NHẬP KHẨU MẪU ĐỊA HÓA DẦU KHÍ (ĐẤT SÉT CHƯA QUA XỬ LÝ)

Tiêu đề:NHẬP KHẨU MẪU ĐỊA HÓA DẦU KHÍ (ĐẤT SÉT CHƯA QUA XỬ LÝ)
Hỏi:Công ty chúng tôi có kế hoạch nhập khẩu mẫu địa chất dầu khí (đất sét chưa qua xử lý) để thử nghiệm tại phòng thí nghiệm Việt Nam. Do đây là lần đầu nhập khẩu mặt loại hàng này nên không nắm rõ thủ tục nhập khẩu. Kính mong Quý cơ quan hướng dẫn thủ tục nhập khẩu của loại hàng này.
Trả lời:Ngày 03/8/2018, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của DN thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến hỏi về việc nhập khẩu mẫu đất sét chưa qua xử lý để thử nghiệm. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Mặt hàng đất sét không thuộc diện hàng cấm và hàng nhập khẩu theo giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành đã được quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.
Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu đất sét, khoáng sét để sử dụng trong các ngành công nghiệp và xử lý môi trường, có mã HS: 2507.00.00; 25.08.10.00; 25.08.30.00; 25.08.40.10; 25.08.40.90; 25.08.50.00 và 25.08.70.00 thì được miễn thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu.
Thủ tục, hồ sơ hải quan thực hiện theo khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *