NHẬP KHẨU MẬT ONG NEWZELAND

Tiêu đề:NHẬP KHẨU MẬT ONG NEWZELAND
Hỏi:– Bên công ty mình có dự định nhập khẩu 1 lô hàng mật ong nabuka của Newzeland. Mình cần những giấy tờ gì để có thể xin giấy phép nhập khẩu từ bộ Nông Nghiệp và Phát Triển nông thôn đối với mặt hàng sản phẩm động vật? Và Newzeland có được phép xuất khẩu mặt hàng này sang Việt Nam hay không?Xin cho hỏi thêm nếu mặt hàng này lần đầu nhập, để đc phép nhập khẩu vào Việt Nam công ty đối tác cần phải làm những đơn từ gì và liên hệ ở đâu để đc phép nhập khẩu sản phẩm ong.
Trả lời:Căn cứ Phụ lục 22 ban hành kèm theo Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành  Bảng mã số HS đối với Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch thỉ mặt hàng mật ông thuộc diện phải kiểm dịch động vật khi nhập khẩu. Cơ quan Hải quan chỉ thông quan mặt hàng nhập khẩu này khi doanh nghiệp nộp Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.
Về hồ sơ tài liệu liên quan đến việc đăng ký kiểm dịch và nước Newzeland có được phép xuất khẩu mật ông vào Việt Nam hay không? : Đề nghị quý công ty liên hệ với Cục Thú y – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoặc Chi cục Thú y vùng VI để được hướng dẫn cụ thể.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *