Nhập khẩu mặt hàng công nghệ thông tin theo Thông tư 04/2018/TT-BTTTT

Tiêu đề:Nhập khẩu mặt hàng công nghệ thông tin theo Thông tư 04/2018/TT-BTTTT
Hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan TPHCM, công ty chúng tôi có nhập mặt hàng máy tính chưa hòan chỉnh, để tiến hành thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo thông tư 04/2018/TT-BTTTT chúng tôi có tiến hành kiểm tra chất lượng ở Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Trung tâm 3), nhưng Trung tâm 3 từ chối tiếp nhận. Vậy hướng xử lý trường hợp này như thế nào để doanh nghiệp có thể nhập khẩu được hàng hóa. Mong Cục Hải Quan TPHCM hồi đáp để doanh nghiệp có hướng xử lý. Xin cám ơn Cục Hải Quan TPHCM.
Trả lời:Liên quan đến vướng mắc của doanh nghiệp về thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo Thông tư 04/2018/TT-BTTTT ngày 08/5/2018, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 1860/HQHCM-GSQL ngày 11/7/2018 và công văn 2036/HQHCM-GSQL ngày 30/7/2018 gửi Tổng cục Hải quan về việc báo cáo vướng mắc thủ tục nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong đó cũng đề xuất biên pháp tạm thời để giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp nhưng đến  nay vẫn chưa nhận được ý kiến chỉ đạo từ Tổng cục Hải quan.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *