NHẬP KHẨU MẶT HÀNG BÌNH GIỮ NHIỆT HS CODE 96170010

Tiêu đề:THỦ TỤC NHẬP KHẨU MẶT HÀNG BÌNH GIỮ NHIỆT HS CODE 96170010
Hỏi:Kính gửi Quý Cục! Hiện nay công ty chúng tôi đang dự định nhập khẩu mặt hàng bình giữ nhiệt mã số HS code 96170010, chúng tôi đã tham khảo quyết định số 818/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục hàng hóa phải kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS thì thấy rằng mặt hàng này có mã HS không nằm trong danh mục của quyết định trên. Tuy nhiên khi tham khảo thủ tục nhập khẩu mặt hàng này tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn KV1/ Cát Lái, cán bộ hải quan vẫn yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Vậy xin Quý Cục cho biết yêu cầu này của cơ quan hải quan có đúng không?
Trả lời:Căn cứ Thông tư số 40/2016/TT-BYT ngày 04/11/2016 của Bộ Y tế: Ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế, mặt hàng bình giữ nhiệt, mã số HS 96170010 không thuộc đối tượng phải kiểm tra an toàn thực phẩm khi nhập khẩu.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *