Nhập khẩu loại hình A41

Tiêu đề:Nhập khẩu loại hình A41
Hỏi:Kính gửi: Ban tư vấn Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh. Chúng tôi là Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chuẩn bị nhập lô hàng thiết bị máy móc để sản xuất thì có thể nhập khẩu theo loại hình A41 được không? Kính mong Ban tư vấn giúp đỡ. Xin cảm ơn
Trả lời:Căn cứ Điều 3 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam khi tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này phải thực hiện các cam kết của Việt Nam trong các Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Danh mục hàng hóa và lộ trình do Bộ Công Thương công bố, đồng thời thực hiện các quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.
Theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan về việc mã loại hình XNK trên hệ thống Vnaccs, mã loại hình A41 được sử dụng trong các trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm DNCX) thực hiện nhập khẩu hàng hóa theo quyền nhập khẩu để bán trực tiếp tại Việt Nam (không qua sản xuất).
Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Quý công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *