Nhập khẩu kim cương

Tiêu đề:Nhập khẩu kim cương
Hỏi:Công ty mình là công ty buôn bán nhập khẩu hàng trang sức, kim cương, đồ mỹ nghệ… Dự định sắp tới sẽ nhập khẩu kim cương về đế bán. Cục hải quan có thể cho mình hỏi về chi tiết thủ tục, giấy tờ để nhập khẩu hàng kim cương (đã qua chế tác, ví dụ như gọt rũa mài cắt rồi. gọi là kim cương dời). Có cần phải đăng ký với cơ quan nào liên quan không? Xin cảm ơn!
Trả lời:Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Để có cơ sở trả lời, đề nghị Doanh nghiệp cho biết thế nào là “kim cương dời”? kim cương Doanh nghiệp nhập khẩu có phải là kim cương thành phẩm không?Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *