Nhập khẩu kim cương

Tiêu đề:Nhập khẩu kim cương
Hỏi:Công ty mình dự định nhập khẩu kim cương đánh bóng. Trước đây, có nhập khẩu kim cương thô thì khi làm thủ tục cần giấy chứng nhận KP (Kimberly Process). Nay, công ty muốn nhập khẩu kim cương đánh bóng thì ngoài thủ tục nhập khẩu thông thường, còn có thêm quy định, giấy tờ hay yêu cầu bắt buộc nào khác không?
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc nhập khẩu kim cương đánh bóng. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Khoản 12, Điều 3, Thông tư số 14/2009/TT-BCT-BTC ngày 23/6/2009 của liên Bộ Công thương và Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế chứng nhận quy trình Kimberley thì: “Kim cương thô là kim cương chưa được chế tác hoặc chỉ mới được cắt, chẻ, hoặc để nguyên và thuộc các phân nhóm 7102.10, 7102.21 và 7102.31 trong Hệ thống mã HS”. Theo đó, đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu và đối chiếu với quy định trên.
Như vậy, nếu là Kim cương thô theo quy định nêu trên thì phải thực hiện các quy định nêu tại Thông tư số 14/2009/TT-BCT-BTC ngày 23/6/2009 của liên Bộ Công thương và Bộ Tài chính. Trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 14/2009/TT-BCT-BTC ngày 23/6/2009 thì thủ tục xuất nhập khẩu theo quy định hiện hành nêu tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *