Nhập khẩu hóa chất Tetramethrin sx chế phẩm diệt côn trùng

Tiêu đề:Nhập khẩu hóa chất Tetramethrin sx chế phẩm diệt côn trùng
Hỏi:DN Chúng tôi mong Quý cơ quan tư vấn thủ tục nhập khẩu hóa chất Tetramethrin hàm lượng tinh khiết 95% làm nguyên liệu sản xuất chế phẩm diệt côn trùng dạng bình xịt. Dn chúng tôi cần phải nộp những giấy tờ gì và có phải làm những thù tục sau như : – Đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước cho hóa chất này – Xin Giấy phép nhập khẩu từ cơ quan quản lý chuyên ngành . hoặc phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì ? BS : Doanh nghiệp chúng tôi đã có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng. Chân thành cám ơn
Trả lời:          Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến liên quan đến việc nhập khẩu hóa chất làm nguyên liệu sản xuất chế phẩm diệt côn trùng. Về vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
         Theo quy định tại Khoản 3, Điều Điều 22, Thông tư số 29/2011/TT-BYT ngày 30/6/2011 quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế thì “ hóa chất, chế phẩm nhập khẩu có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp (Cục Quản lý môi trường y tế) cấp còn hiệu lực được phép nhập khẩu theo nhu cầu, không hạn chế số lượng, giá trị, thủ tục làm tại Hải quan, không phải qua Bộ Y tế phê duyệt. Đơn vị nhập khẩu tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của mình.”.
          Cũng theo quy định tại Khoản 5, Điều 22, Thông tư số 29/2011/TT-BYT ngày 30/6/2011 thì “ đối với hóa chất, chế phẩm sản xuất trong nước sử dụng nguyên liệu nhập khẩu chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam, khi cấp số đăng ký lưu hành cho hóa chất, chế phẩm, Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) sẽ có văn bản xác nhận nguyên liệu được phép nhập khẩu. Văn bản xác nhận có hiệu lực tương ứng với hiệu lực của số đăng ký lưu hành cấp cho hóa chất, chế phẩm.”.
        Theo các quy định nêu trên thì hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn khi làm thủ tục nhập khẩu đều phải có Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc văn bản xác nhận nguyên liệu được phép nhập khẩu của Cục Quản lý môi trường y tế – Bộ Y tế.
         Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *