Nhập khẩu hóa chất nuôi cấy vi sinh

Tiêu đề:Nhập khẩu hóa chất nuôi cấy vi sinh có cần xin giấy phép nk theo NĐ 69/2018/NĐ-CP
Hỏi:Công ty chúng tôi nhập khẩu hóa chất như sau:
– Môi trường nuôi cấy vi sinh dùng cho thí nghiệm HS: 38210090
– Chất thử thí nghiệm dùng để thử nghiệm vi sinh vật HS: 38220090
Vậy công ty có cần xin giấy phép nhập khẩu theo NĐ 69/2018/NĐ-CP phụ lục 3, III, STT 9 “Nguồn gen của cây trồng, vật nuôi, vi sinh phục vụ nghiên cứu, trao đổi khoa học kỹ thuật” không?
Mong nhận được giải đáp từ quý cơ quan. Chân thành cảm ơn.
Trả lời:Kính gửi: Công ty TNHH Mỹ Ân
Ngày 02/4/2019, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục nhập khẩu hóa chất nuôi cấy vi sinh có cần xin giấy phép nhập khẩu. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Căn cứ Phụ lục III, Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ thì mặt hàng “Nguồn gen của cây trồng, vật nuôi, vi sinh phục vụ nghiên cứu, trao đổi khoa học kỹ thuật” nằm trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho nên mặt hàng này cần phải có Giấy phép nhập khẩu, quy định rõ điều kiện và thủ tục cấp giấy phép.
Ngoài ra căn cứ Phụ lục II Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 10 năm 2018 thì “mã HS:3821.00.90” còn thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn để cung cấp chi tiết hồ sơ và được hướng dẫn cụ thể.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *