Nhập khẩu hệ thống điều hòa trung tâm

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu hệ thống điều hòa trung tâm
Hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan TPHCM: Công ty chúng tôi đang nhập lô hàng đầu tiên “hệ thống điều hòa trung tâm VRF”, cho công ty chúng tôi hỏi thủ tục nhập khẩu như thế nào, bao gồm các loại thuế gì và bao nhiêu %, có cần giấy kiểm tra chất lượng và dán nhãn không ạ.
Mong nhận được câu trả lời sớm từ quý vị.
Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
Trả lời:Ngày 07/12/2018, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc nhập khẩu hệ thống điều hòa trung tâm. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
Do doanh nghiệp không nêu rõ các thông số kỹ thuật đối với hàng hóa cần nhập khẩu nên cơ quan hải quan không trả lời chính xác. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần đối chiếu hàng hóa nhập khẩu của mình với văn bản dưới dây để thực hiện theo quy định.
1/ Chính sách thủ tục:
Mặt hàng hệ thống điều hòa nhập khẩu phải thực hiện kiểm tra chất lượng theo quy định tại Quyết định 3482/QĐ-BKHCN  ngày 08/12/2017 về danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng thuộc quản lý của Bộ khoa học công nghệ. Kiểm soát hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng theo quy định tại Quyết định 04/2017/QĐ-TTg ngày 9 tháng 3 năm 2017 quy định danh mục dán nhãn năng lượng và lộ trình thực hiện.
2/ Về thuế:
Mặt hàng hệ thống điều hòa nhập khẩu phải nộp thuế nhập khẩu theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ, thuế tiêu thụ đặc biệt Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài Chính, thuế giá trị gia tăng theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính..
3/ Hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại khỏan 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *