Nhập khẩu hạt Macadamia từ Úc

Tiêu đề:Nhập khẩu hạt Macadamia từ Úc
Hỏi:Dear, Công ty TNHH VINA AGRICO của chúng tôi sắp tới sẽ nhập khẩu một lô hàng khoảng 600 kg hạt Macadamia đã tách vỏ từ Úc dưới hình thức mậu dịch. Để được thông quan thì chúng tôi cần cung cấp những giấy tờ cụ thể gì? Cụ thể như ngoài Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, chúng tôi có cần cung cấp thêm giấy tờ khác như Công bố Thực phẩm Nhập khẩu nữa hay không? Chúng tôi cũng có đầy đủ giấy tờ của bên xuất khẩu. Vui lòng hỗ trợ và cho chúng tôi biết sớm. Cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
– Căn cứ Điều 16 và điều 34 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính : Quy định về thủ tục Hải quan…
– Căn cứ  Điều 14 Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
– Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014: Phân công và phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
– Căn cứ Thông tư 12/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu
– Căn cứ Quyết định số 2515//QĐ-BNN-BVTV ngày 26/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:  Ban hành Bảng mã số HS của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam.
Mặt hàng hạt macadamia đã tách võ khi nhập khẩu  thuộc đối tượng phải kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm. Cơ quan Hải quan chỉ thông quan mặt hàng nêu trên khi doanh nghiệp nộp Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *