Nhập Khẩu Hạt Cacao Khô từ PNG, Ivory, Indonesia

Tiêu đề:Nhập Khẩu Hạt Cacao Khô từ PNG, Ivory, Indonesia
Hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan Tp. HCM, Công ty chúng tôi Trụ sở chính tại Bình Dương (Cty mẹ) _ chuyên sx socola, nguyên liệu làm bánh Công ty chúng tôi có một CN/nhà máy chế biến hạt cacao & Cacao nhão, bột cacao, bơ cacao… ở bên tre, do thiếu hụt nguồn nguyên liệu. Nay, công ty muốn nhập hạt cacao từ một số nước Papua New Guinea, Ivory Coast, Indonesia….để làm nguyên liêu sản xuất thành phẩm bán trong nước & xuất khẩu.
Vậy xin cho hỏi, nhập khẩu hạt cacao khô từ các nước nêu có được hay không, thủ tục nhập khẩu như thế nào? Các nước này nằm ngoài danh mục, “www.nafiqad.gov.vn”
Công ty chúng tôi có tham khảo thông tư Số: 12/2015/TT-BNNPTNT ngày 16.03.2015. Tại điều 9, bước 1, khoản c có hướng dẫn như sau: “c) Không áp dụng Bước 1 (Đăng ký tại nước XK) đối với các trường hợp hàng hóa nhập khẩu là thực phẩm chế biến bao gói sẵn đã được cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP, hàng hóa tạm nhập tái xuất hoặc hàng hóa nhập khẩu dùng làm nguyên liệu gia công, chế biến để xuất khẩu.” Điều này có nghĩa là: * Nếu mặt hàng hạt cacao khô ==> Nhập khẩu hình thức SXXK (E31): Nhập hạt cacao => sx cacao nhão/bột/bơ => chocolate => xuất khẩu. Với hình thức này => Không cần làm công bố hợp qui hoặc xác nhận công bố phù hợp qui định ATTP? ==> Nhập kinh doanh (A12) ==> Sản phẩm hạt cacao cần làm công bố hợp qui hoặc xác nhận công bố phù hợp qui định ATTP? Qui trình: Puratos CN bến tre (nhập hạt cacao) -> Sx Cacao nhão/bột/bơ (Sx tại nhà máy bến tre) -> Sx chocolate (Nhà máy Binh Duong_ Cty Puratos (Cty mẹ) -> Puratos Binh Duong, Xuất khẩu chocolate thành phẩm Puratos CN bến tre (nhập hạt cacao) -> Sx Cacao nhão/bột/bơ (Sx tại nhà máy bến tre) -> Xuất khẩu cacao nhão, bột/bơ (Đơn vị XK Puratos Bến Tre/or Cty Puratos (Bình Duong, Cty mẹ.
Nhờ Chi Cục Hải Quan Tư Vấn giúp thủ tục theo luật định.
* Mặt hàng cacao khô Có NK theo qui trình trên (hình thức A12, E31) cho các nước ngoài Danh mục nafiqad
* Nơi đăng ký thủ tục HQ
* Lưu ý khác (nếu có) Cám ơn Thao (Ms) Logs Dept
Trả lời:Ngày 18/10/2017, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của doanh nghiệp thông qua hệ thống hỏi đáp trực tuyến hỏi về việc thủ tục nhập khẩu hạt cacao. Liên quan đến vấn đề doanh nghiệp hỏi, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
Mặt hàng hạt cacao không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP. Tuy nhiên, mặt hàng này thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam ban hành theo Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Để biết được vùng lãnh thổ nước được phép xuất khẩu vào VN hay không, đề nghị DN liên hệ với Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng II thuộc Cục Kiểm dịch thực vật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn cụ thể.
Nơi đăng ký thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan nơi có hàng đến.
Thủ tục và hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *