NHẬP KHẨU HÀNG MẪU THEO GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU CẤP QUA CÔNG THÔNG TIN MỘT CỬA

Tiêu đề:NHẬP KHẨU HÀNG MẪU THEO GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU CẤP QUA CÔNG THÔNG TIN MỘT CỬA
Hỏi:Đơn vị chúng tôi chuyên kinh doanh phân bón, hiện tại chúng tôi đang nhập khẩu hàng mẫu phân bón theo giấy phép được cấp bởi Cục bảo vệ thực vật, thông qua cổng thông tin một của quốc gia. Tuy nhiên, khi làm thủ tục hải quan, tại đây cơ quan yêu cầu xuất trình giấy phép nhập khẩu bản chính ( phải có dấu). Trường hợp cấp qua công thông tin một cửa liên lạc với Cục Hải quan để được hướng dẫn ( theo CV 3684 ngày 5 tháng 06 năm 2017). Xin vui lòng hướng dẫn các thủ tục cầng thiết để chúng tôi có thể thông quan và nhận hàng mẫu. Chân thành cảm ơn.
Trả lời:Ngày 27/7/2017, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến liên quan đến việc sử dụng giấy phép được cấp trên cổng thông tin một cửa quốc gia. Về vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
Ngày 30/6/2015 Tổng cục Hải quan đã có công văn 5887/TCHQ-CNTT hướng dẫn tra cứu giấy phép của các Bộ ngành cấp trên cổng thông tin một cửa quốc gia. Nếu doanh nghiệp đã được cấp giấy phép trên cổng thông tin một cửa thì cơ quan Hải quan sẽ tra cứu theo hướng dẫn tại công văn 5887/TCHQ-CNTT nêu trên.
Việc yêu cầu xuất trình bản chính giấy phép nhập khẩu chỉ áp dụng đối với trường hợp sử dụng giấy phép nhập khẩu hàng hóa nhiều lần phải trừ lùi giấy phép theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn 3684/TCHQ-GSQL ngày 5/6/2017.
         Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết và thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *