Nhập khẩu hàng hóa

Tiêu đề:Nhập khẩu hàng hóa
Hỏi:Dear Quý Cơ quan Hải quan,
Công ty Chúng tôi dự kiến nhập dòng sản phẩm từ Trung Quốc về, hiện tại Chúng tôi muốn in logo nhãn hiệu lên thân sản phẩm ngay từ khi sản xuất bên Trung Quốc. Về nhãn hiệu của sản phẩm, Chúng tôi đã làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu gửi cục sở hữu trí tuệ ngày 06/09/2019, nhưng chưa có kết quả chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
Vậy khi nhập dòng sản phẩm này về (có in nhãn hiệu lên thân máy) có được phép thông quan hay không?
Xin cảm ơn.
Trả lời:Vướng mắc của Quý công ty, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến trao đổi như sau:
Căn cứ Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, theo đó có quy định về ghi nhãn hàng hóa đối với hàng hóa nhập khập.
Đề nghị công ty nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *