Nhập khẩu hàng điện tử

Tiêu đề:Nhập khẩu hàng điện tử
Hỏi:Xin chào tổng cục hải quan Em mua 1 thiết bị âm thanh sony v725 trên trang mua bán nhật đã qua sử dụng ,mục đích sử dụng là về nghe giải trí , vậy cho em hỏi hàng này có thông quan được không ?
Trả lời:Ngày 23/4/2018, Phòng Giám sát quản lý – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Mr Bình (Caphe Yangsin) thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc: mua 1 thiết bị âm thanh sony v725 trên trang mua bán nhật đã qua sử dụng, mục đích sử dụng là về nghe giải trí, vậy hàng này có được thông quan không. 
Liên quan đến vấn đề này, Phòng Giám sát quản lý – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
– Căn cứ Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
– Căn cứ Thông tư 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ.
Theo đó, thiết bị âm thanh đã qua sử dụng là mặt hàng trong Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 04/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công thương nêu trên.  
Phòng Giám sát quản lý – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Mr Bình (Caphe Yangsin) được biết./.
Loại hình:Hải quan điện tử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *