Nhập khẩu hàng để dùng (biếu tặng)

Tiêu đề:Nhập khẩu hàng để dùng (biếu tặng)
Hỏi:Tôi có mua một kiện hàng là nước hoa từ Mỹ trị giá tầm 3.5 triệu đồng để sử dụng hằng ngày, nhưng khi DHL vận chuyển về đến Việt Nam thì không được nhận hàng vì theo DHL VietNam nói là hàng có giá trị trên 2tr thì không được nhận nếu không có giấy phép nhập khẩu. Vì tôi mua cho mục đích sử dụng, không mua bán, nên ko có giấy phép. Có cách nào để có thể nhận kiện hàng của tôi bằng cách đóng thuế cho phần dư trên 2tr hay cách thức nào để nhận được kiện hàng hay không? Xin cảm ơn.
Trả lời:Ngày 24/12/2018, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Ông (bà) thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến hỏi thủ tục nhập khẩu mặt hàng nước hoa để dùng, biếu tặng. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
+ VỀ ĐỊNH MỨC QÙA BIẾU, QUÀ TẶNG MIỄN THUẾ:
Căn cứ Khoản 2 Điều 29 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế, hàng hóa có trị giá tối thiểu, hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Theo đó:
Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá hải quan từ 1.000.000 đồng Việt Nam trở xuống hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới 100.000 đồng Việt Nam được miễn thuế.
Trường hợp hàng hóa có trị giá hải quan vượt quá 1.000.000 đồng Việt Nam hoặc có tổng số tiền thuế phải nộp trên 100.000 đồng Việt Nam thì phải nộp thuế đối với toàn bộ lô hàng.
+ ĐỐI VỚI MỸ PHẨM NK THEO DẠNG QUÀ BIẾU, QUÀ TẶNG:
Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 35 Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về việc nhập khẩu mỹ phẩm Nhập khẩu mỹ phẩm trong một số trường hợp đặc biệt (không bắt buộc phải thực hiện công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của Thông tư này): Tổ chức, cá nhân nhận mỹ phẩm là quà biếu, quà tặng làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan Hải quan theo quy định. Tổng trị giá mỗi lần nhận không vượt quá định mức hàng hóa được miễn thuế theo quy định hiện hành.
Các mẫu mỹ phẩm nhập khẩu là quà biếu, quà tặng không được phép đưa ra lưu thông trên thị trường.
Theo quy định trên thì đối với hàng hoá quà biếu, quà tặng của Cá nhân tặng cho Cá nhân ở Việt Nam là mỹ phẩm thì chỉ được miễn thuế NK và không phải thực hiện công bố sản phẩm mỹ phẩm NK trong định mức 1 triệu đồng.
Căn cứ khoản 1 Điều 35 Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về việc nhập khẩu mỹ phẩm như sau: “Các sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý dược – Bộ Y tế cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực được phép nhập khẩu vào Việt Nam. Thủ tục nhập khẩu thực hiện tại cơ quan Hải quan theo quy định hiện hành. Khi làm thủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp xuất trình với cơ quan Hải quan Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý dược – Bộ Y tế cấp số tiếp nhận.
Thủ tục đăng ký, khai hải thực hiện theo khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Ông (bà) Nguyễn Thủy biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *