Nhập khẩu giảm chấn thủy lực

Tiêu đề:Nhập khẩu giảm chấn thủy lực
Hỏi:Công ty chúng tôi sắp nhập khẩu về mặt hang giảm chấn thủy lực dùng để giảm va đập cho xy lanh khí nén trong quá trình hoạt động.Xin cục hải quan tư vấn dùm mặt hang giảm chấn thủy lực này nên áp mã hs nào hợp lý để công ty chúng tôi tiến hành làm thủ tục nhập khẩu về .Thành thật Cảm ơn và trân trong kính chào
Trả lời:     Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:   
Việc xác định chi tiết mã số HS của một mặt hàng phải dựa vào tính chất, thành phần cấu tạo,…của thực tế hàng hóa nhập khẩu. Trường hợp của Quý Doanh nghiệp chỉ nêu tên của sản phẩm là “giảm chấn thủy lực dùng để giảm va đập cho xy lanh khí nén trong quá trình hoạt động” không nêu rõ về tính chất, cấu tạo và công dụng của sản phẩm. Do đó, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh chưa có đủ cơ sở để hướng dẫn Doanh nghiệp áp mã số HS. Đề nghị Doanh nghiệp cung cấp chi tiết thêm thông tin về sản phẩm để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có đủ cơ sở hướng dẫn mã số. 
          Trường hơp mặt hàng nhập khẩu của Quý Doanh nghiệp nếu sản phẩm là vòng đệm thông thường có thể tham khảo khác nhóm hàng: 4016, 6813, 7318, 7415 trong Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã số phù hợp.
Đề nghị Doanh nghiệp căn cứ vào thực tế tính chất, công dụng, cấu tạo hàng hóa nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại  tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu.
Trong trường hợp cần thiết Doanh nghiệp có thể liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể hoặc có thể tìm nội dung văn bản này ở mục THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn ./.
          Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện,
Trân trọng./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *